ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์
 
 
 

 

 

 

 

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การแปลงทางคณิตศาสตร์

 

 
 
ข่าวการศึกษา
 
 

 

 

หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม